Priser

Lægeerklæring ved sygdom, til arbejdsgiver 800 kr
Lægeerklæring ved sygdom, studerende 300 kr
Mulighedserklæring 800 kr
Varighedserklæring 800 kr
Hastetillæg til lægeerklæringer, ved svarfrist kortere end 14 dage 1.000 kr
Frihåndsattest, lille 375 kr
Frihåndsattest, stor 750 kr
Kørekortsattest  625 kr
Kørekortsattest Diabetes / Erhverv 750 kr
Ansøgning om handicapparkering 625 kr
Helbredsattest jernbanepersonale 2.250 kr
Helbredsattest natarbejde 2.250 kr
Studieophold / High school attest 2.500 kr
Helbredsattest til sportsbegivenhed, fx maraton 750 kr
Værgemålsattest 2.000 kr
Funktionsattester (FP420-FP490) 3.000 kr
Blodtryks- og lipidattest (FP220) 2.500 kr
Afbestilling af rejse FP910, prisen er fastsat i Attestnøglen ca 754 kr
Attest til A-kasse, AR275, prisen er fastsat i Attestnøglen ca 684 kr
Ansøgning om medicintilskud 250 kr
Øvrige attester pr påbegyndt 30 min 2.000 kr
Gebyr ved udeblivelse fra private attester 250 kr
1. kopi af journal 0 kr
2. kopi af journal (og efterfølgende kopier) 375 kr
Vaccinationsrådgivning 375 kr
Vaccinationsgebyr pr stik 200 kr
Stivkrampevaccine (selve vaccinen) 250 kr
Influenzavaccine (selve vaccinen) 250 kr
Konsultation privat/turist pr påbegyndt 15 min 700 kr
Rykkergebyr for ubetalte regninger 125 kr
Gruppe 2: Konsultation 600 kr
Gruppe 2: Hjemmebesøg 2.000 kr


Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester, spørg i sekretariatet.

Betaling kan ske med MobilePay og kontanter.