Priser

Motorattest til kørekort 525  kr
Uarbejdsdygtighedsattest 480  kr
Mulighedserklæring 650  kr
Privatkonsultation 375  kr
Privat telefonkonsultation 150  kr
Privat besøg 0-4 km 465  kr
Privat besøg 4,1-8 km 520  kr
Privat besøg 8,1-11 km 570  kr
Kilometertakst pr. km privat 3 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

Klinikken modtager KUN Visa dankort og kontanter. (Ingen MasterCard, udenlandske betalingskort eller Mobilpay)