Priser

Motorattest til kørekort 525  kr
Uarbejdsdygtighedsattest / Lægeerklæring 800  kr
Mulighedserklæring 650  kr
Privatkonsultation 375  kr
Privat telefonkonsultation 150  kr
Privat besøg 0-4 km 465  kr
Privat besøg 4,1-8 km 520  kr
Privat besøg 8,1-11 km 570  kr
Kilometertakst pr. km privat 3 kr

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester, spørg i sekretariatet.

Betaling kan ske med MobilePay og kontanter.