Glemmekassen tømmes pr. 1. januar 2021.

Hvis du mener at have glemt noget heroppe, har du mulighed for at komme og hente det inden da.