Vær opmærksom på at hvis du skriver til lægerne via E-konsultation, kan der gå op til 5 hverdage førend lægen sender et svar, hvorfor du ikke kan benytte denne mulighed til akutte forespørgsler.

OBS:
Klinikken har LUKKET for tilgang af nye patienter, det gælder også voksne børn o. 15 år samt ægtefæller/samlevere/kærester til nuværende patienter. 

OBS:
For at sikre flowet af patienter igennem klinikken supplerer vi ofte med hjælp fra lægevikarer. Derfor kan det af og til forekomme, at man ved bestilling over selvbetjeningen over nettet hos en af de faste læger (AZ, JZ eller BB) i stedet bliver mødt af en af vores lægevikarer.
I øjeblikket vikarierer med mellemrum følgende lægevikarer:
Sara Wiemann
Elisabeth Bachmann
Sarah Juul
Julie Zachariassen
Finn Odgaard